Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR

Pavel Motelka, IČO: 74535587, Lanžhotská 3378/20A, 690 02 Břeclav, je vlastníkem a provozovatelem Stavebnin a drogerie na adrese Havlíčkova 86/7, 691 51 Lanžhot. Hlavním předmětem činnosti je prodej stavebního materiálu a drogerie.

V rámci provozování webových stránek (e-shopu) je Pavel Motelka, správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

Smluvní vztahy vč. evidence objednávek a faktur

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
  1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR.
  3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
 3. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.
 5. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jejich správcem jsou nepřesné),
  3. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  4. podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Svá práva vůči Pavlu Motelkovi uplatňujte prostřednictvím kontaktů: +420 774 612 466, nebo +420 607 864 219.