Astonish - pěna a vosk na mytí 2v1 750ml

Prodejní cena60,00 Kč
Cena / kg:

kód zboží: 735459

Astonih pěna a vosk je speciálně navržen na ochranu a lesk povrchu auta. Povrch předem očistěte. Použijte 100ml (2 vršky) do 5 litrů vody. Naneste na povrch a opláchněte čistou vodou. Utřete do sucha. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Ukládejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě propláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.